بازدید از موزه دانشگاه فردوسی

به مناسبت هفته میراث فرهنگی،مسؤولین و کارکنان موسسه در روز یکشنبه ١۴٠٠/٣/٢ از موزه دانشگاه فردوسی مشهد بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی مهارت افزایی و اشتغال پذیری این برنامه با هدف ترویج فرهنگ گرامیداشت میراث کهن در کشور و آشنایی با قدمت کهن دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید. در این بازدید آثار دانشمندان و فرهیختگان دانشگاه، ابزارهای قدیمی آموزشی و کمک آموزشی مورد توجه بازدید کنندگان قرار گرفت. در پایان این بازدید علمی فرهنگی عکسی به یادگار گرفته شد.