بازدید از موزه دانشگاه فردوسي

(11)

به مناسبت هفته میراث فرهنگی،مسؤولين و كاركنان موسسه در روز یکشنبه ١٤٠٠/٣/٢ از موزه دانشگاه فردوسی مشهد بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومي مؤسسه آموزش عالي مهارت افزايي و اشتغال پذيري اين برنامه با هدف ترويج فرهنگ گراميداشت ميراث كهن در كشور و آشنايي با قدمت كهن دانشگاه فردوسي مشهد برگزار گرديد. در این بازدید آثار دانشمندان و فرهیختگان دانشگاه، ابزارهای قدیمی آموزشی و کمک آموزشی مورد توجه بازدید کنندگان قرار گرفت. در پایان این بازدید علمی فرهنگی عکسی به یادگار گرفته شد.