برگزاری همايش فرصت هاي نوين شغلي

همایش1 (1)

اين همايش كه با همت مؤسسه آموزش عالي مهارت افزايي و اشتغال پذيري گلبهار برگزار شد به معرفي مشاغل جديدي نيز پرداخت.
اين برنامه ميزبان رئيس امور آموزش عالي تحقيقات و فناوري سازمان برنامه و بودجه كشور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري مشهد،رياست دانشگاه فردوسي مشهد و مشاور رئيس دانشگاه فردوسي بود.
در ابتدا دكتراعتماد فرد رياست مؤسسه ضمن ابراز خرسندي از اين اتفاق گفت: پيش بيني ما براي جذب هرچه بيشتر متقاضيان اشتغال در اين حوزه نوين عدد نسبتا خوبي است. اهداف پيش روي مؤسسه از ديگر نكاتي بود كه وي افزود.
دكتر كافي رياست دانشگاه فردوسي نيز به اهميت دانشگاه نسل سه در كارافريني و به كارگيري نيروي متخصص پرداخت.
رياست امور آموزش عالي سازمان برنامه و بودجه كشور دكتر ميرزابزرگ كه مهمان اين برنامه بود ضمن ابراز اميدواري از اين طرح آزمايشي آمادگي اين نهاد را در بهبود و گسترش عملكرد دانشگاه نسل سه اذعان داشت. همچنين معاون شهرسازي و معماري شهرداري مشهد دكتر حسين نژاد از اهميت اخذ پايان كار و لزوم بررسي عمر بناهاي قديمي شهر سخن گفت. وي افزود: توجه به عمر مفيد سازه در ايمني بنا بسيار مؤثر است.
در ادامه مشاور رئيس دانشگاه فردوسي دكتر رجبي مشهدي به اهميت زيست بوم در ايجاد بناهاي جديد پرداخت و ضمن مقايسه مصرف انرژي در ساختمان هاي داخلي و خارجي افزود: بسيار از حالت ايده آل مصرف انرژي در ساختمان فاصله داريم. در صورت عدم تصميم گيري و رعايت مصرف با مشكل قطعي برق مواجه خواهيم بود.
در اين نشست ضمن رونمايي از مشاغل نوين ارزياب ساختمان به سوالات مطرح شده در اين زمينه نيز پرداخته شد.