تاریخچه

پس از تصویب طرح آمایش آموزش عالی در شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1395 ، طرح مطالعاتی “موسسه آموزش عالی مهارت افزایی و اشتغال‌پذیری” در قالب یک طرح نوآورانه دانشگاهی و با ماموریت‌های خاص و به عنوان اولین دانشگاه نسل سه کشور در مرداد ماه 1396 به اتمام رسید.

طبق این طرح، ماموریت اصلی “موسسه آموزش عالی مهارت افزایی و اشتغال‌پذیری” تحت عنوان مرکزی جهت رشد و شتاب‌دهی اشتغال، مهارت و کارآفرینی تعیین و مقرر شد این مرکز در پاسخ به نیازهای جامعه در سه محور اصلی1- اشتغال، 2- مهارت و 3- کارآفرینی به فعالیت خود ادامه دهد.

در سال 97 برنامه راهبردی موسسه در هیئت امنا دانشگاه‌های خراسان رضوی تصویب و در سال 98 مجوز شروع به فعالیت موسسه توسط شورای گسترش آموزش عالی وزارت عتف صادر گردید. در دی ماه سال 99 پس از طی مراحل اداری مربوطه، ریاست مجموعه تعیین و برنامه های موسسه به صورت رسمی شروع شد.

در ادامه کلیات اهداف، چشم­اندازها، مأموریت‌ها، برنامه­های کلان و ارکان موسسه مهارت‌افزایی و اشتغال­پذیری گلبهار به صورت خلاصه و برای معارفه موسسه آورده شده است.