انعقاد تفاهم نامه همكاري آموزش فني حرفه اي در حوزه صنعت دانشگاه

(1)

نشست مشترك و انعقاد تفاهم نامه همكاري آموزش فني حرفه اي در حوزه صنعت دانشگاه

اين جلسه كه با حضور مؤسسه آموزش عالي مهارت افزايي و اشتغال زايي زير نظر دانشگاه فردوسي مشهد، معاون محترم وزير كار و رفاه اجتماعي، رياست سازمان آموزش فني حرفه اي و رئيس انجمن مديران صنايع خراسان رضوي برگزار شد با هدف همكاري صنعت و آموزش و گسترش همكاري هاي مربوطه در راستاي تحقق دانشگاه هاي نسل سوم و همينطور به منظور مهارت افزايي دانش آموختگان دانشگاه در سطح كشور و  بين الملل برگزار گرديد.
از ديگر اهداف اين جلسه ادغام مهارت و دانش در دانشگاه ها و افزايش مهارت افزايي در دوره هاي دانشجويي به منظور افزايش تخصص بود.