جلسه اجرایی نمودن تفاهم نامه همکاری فیمابین موسسه با اداره کل فنی و حرفه ای

برگزاری جلسه اجرایی نمودن تفاهم نامه همکاری فیمابین موسسه آموزش عالی مهارت افزایی و اشتغال پذیری  با اداره کل فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی و انجمن مدیران صنایع استان در امور اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی

سازوکار اجرایی شدن تفاهم‌نامه همکاری میان موسسه آموزش عالی مهارت افزایی و اشتغال‌پذیری و اداره کل فنی و حرفه‌ای استان خراسان رضوی در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی مهارت افزایی و اشتغال‌پذیری جلسه اجرایی نمودن تفاهم نامه همکاری فی مابین موسسه و فنی و حرفه‌ای با حضور معاونت محترم اجرایی موسسه و معاونت آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی فنی و حرفه‌ای در محل اداره کل فنی و حرفه استان خراسان رضوی برگزار گردید.
در ادامه جلسه  مهندس قاسمی معاون اجرایی موسسه گزارشی اظهار داشت: موسسه ضمن آمادگی ارائه خدمات استعدادیابی و هدایت شغلی دانش‌آموختگان پیش از ورود به مرکز، می‌تواند تعامل فعالانه‌ای با فنی‌وحرفه‌ای و به منظور استفاده از ظرفیت دانشگاهی جهت تدوین و اصلاح سرفصل‌ها متناسب با نیاز بازار کار داشته باشد.
قاسمی بیان کرد: موسسه در آینده آمادگی ایجاد فضای موثر به منظور ارائه خدمات کارآموزی در کنار آموزش‌های مهارتی ارائه شده توسط فنی و حرفه‌ای را‌ به دانش‌‌آموختگان دانشگاهی متقاضی ورود به فنی‌و حرفه‌ای خواهد داشت.
همچنین همکاری همه جانبه‌ای در خصوص اجرایی نمودن مفاد تفاهم‌نامه از دیگر نتایج این جلسه بود.