جلسه رياست موسسه با شهردار شهر گلبهار

golbhahar1 (2)

جلسه رياست موسسه مهارت و اشتغال گلبهار با شهردار محترم گلبهار برگزار شد

اين جلسه كه با هدف گسترش فعاليت هاي موسسه در راستاي پيشرفت شهرستان گلبهار برگزار شد به بررسي مسائل مرتبط با زيرساخت هاي لازم نيز پرداخت.
مهندس قاسمي معاون اجرايي موسسه ضمن تشريح وظايف موسسه از اهداف اين مجموعه سخت گفت همچنين دكتر اعتمادفرد رياست موسسه از مطالعات و نقشه ي راه موسسه صحبت كرد وي عنوان كرد: موسسه آماده هرگونه فعاليت جهت توسعه شهري شهرستان گلبهار مي باشد. همچنين در هر سطحي امكان همكاري با شهرداري به منظور تعامل همه جانبه و استفاده از ظرفيت ها جهت مانع زدايي وجود دارد.
شهردار محترم شهرستان گلبهار جناب آقاي رستمي زاده نيز اعلام آمادگي جهت هرگونه همكاري را اعلام كرد. وي ضمن ابراز خرسندي از استقرار دانشگاه نسل سه در گلبهار افزرد: شهرداري در حوزه اختيارات خود آمادگي همكاري همه جانبه را دارد.