جلسه رياست مؤسسه با فرماندار محترم شهرستان گلبهار

IMG-20210405-WA0011

اين جلسه با هدف تشريح برنامه هاي مؤسسه آموزش عالی دولتی مهارت افزایی و اشتغال پذیری گلبهار برگزار گردید. تامین زیرساخت های فضایی در شهر گلبهار و همچنین هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در ایجاد اولين دانشگاه نسل سوم کشور از دیگر مواردی بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.