جلسه معاون آموزشی مؤسسه با مدیران مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی

a2

جلسه معاونت آموزشي مؤسسه آموزش عالي مهارت افزايي و اشتغال پذيري با مديران مركز مشاوره و توانمندسازي دانشگاه فردوسي مشهد در تاريخ ١٤٠٠/٣/١٩ در محل دانشگاه فردوسی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي موسسه، اين جلسه با هدف همكاري مشترك في مابين موسسه و مركز مشاوره دانشگاه برگزارشد.
دكتر غفاري رئيس مركز مشاوره و توانمند سازي دانشگاه ضمن اشاره به برنامه هاي مركز مشاوره، افزود: كلوپ هاي شغلي اين مركز در تلاش است تيپ هاي شغلي هر شخص را شناسايي كند و آموزش هاي مورد نياز را ارائه كند
دكتر حميد بهزاد معاونت آموزشي و توانمندسازي موسسه ضمن تشريح رسالت مؤسسه در زمينه مهارت افزايي و اشتغال پذيري به لزوم همكاري مشترك و تعامل دو جانبه اشاره كرد.
همچنين در اين جلسه مسئول بخش توانمندسازي دانشجويان در مركز مشاوره نيز حضور داشت.
عيدگاهيان ضمن توضيح طرح هاي در دست اقدام مركز مشاوره و توانمند سازي، به همسو سازي فعاليت هاي مؤسسه و مركز مشاوره دانشگاه و ارائه خدمات مشاوره شغلي اشاره كرد.
در اين جلسه خانم دكتر ادبي، معاونت مركز مشاوره و توانمندسازي نيز حضور داشت.index1111