معاونت اجرایی و پشتیبانی

مهندس حسین قاسمی

کارشناسی ارشد کامپیوتر نرم افزار و کارشناسی ارشد فلسفه اخلاق

شماره تماس ۰۵۱۳۸۳۲۵۹۵۵

پست الکترونیک: Hosseinghasemi@golbaharusnt.ac.ir