نشست مشترک با مدیران سازمان میراث فرهنگی

همزمان با بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، نشست مدیران موسسه آموزش عالی مهارت افزایی و اشتغال پذیری با مدیران سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی در خصوص برگزاری همایش فرصت های نوین شغلی در صنعت گردشگری در روز یکشنبه ١۴٠٠/٢/٢۶ در محل ساختمان اداره کل سازمان میراث فرهنگی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی مهارت افزایی و اشتغال پذیری، این نشست در راستای همکاری و تعامل بیشتر فی مابین، در خصوص برگزاری همایش صنعت گردشگری اتفاق افتاد.
در این جلسه مدیرکل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ضمن تاکید بر اهمیت تربیت نیروی متخصص در حوزه گردشگری سلامت با آموزش های از پیش تعیین شده، گفت: گردشگری سلامت تنها نوع گردشگری است که به طور خاص با افراد خارجی در ارتباط است. سالانه 100 هزار گردشگر خارجی به عنوان گردشگر سلامت وارد کشور می شوند که می‌توان به ازای هر گردشگر 12 جایگاه شغلی در نظر گرفت.
مکرمی فر همچنین افزود: آماده هرگونه همکاری به جهت فرهنگ سازی موثر در این حوزه به خصوص، هستیم.
در ادامه مسئول آموزش گردشگری و کارشناس نظارت بر واحدهای اقامتی نیز که در این جلسه حضور داشت با بیان اهمیت جبران آسیب های پساکرونا افزود: در صورت راه اندازی مجدد صنعت گردشگری، نیروی متخصص در این حوزه مورد نیاز است که امید است با همکاری موسسه آموزش عالی مهارت افزایی و اشتغال پذیری این اتفاق به خوبی مدیریت شود.
کلالی عنوان کرد: خلاء آموزش و عدم وجود بازار کار مناسب در این حوزه را می توان با حضور موسسه  آموزش عالی مهارت افزایی و اشتغال پذیری در ارتباط با تشکل ها برطرف کرد.
سپس بیدخوری معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی استان خراسان نیز به اهمیت قوانین و مقررات گردشگری سلامت طبق نظر سازمان میراث فرهنگی کل کشور اشاره کرد.
دکتر حمیدبهزاد، معاون آموزشی و توانمندسازی نیز به عنوان نماینده موسسه در این جلسه به معرفی برنامه ها و اهداف موسسه پرداخت. وی عنوان کرد: با فعالیت مستمر و آموزش های درست می توانیم جایگاه های شغلی به جا و تخصصی در هر رشته را معرفی کنیم.
ضمنا در این جلسه آقای نوعی به عنوان مسئول اجرایی همایش فرصت های نوین شغلی در حوزه گردشگری، مشهد را به عنوان نمونه کشوری برای عملیاتی کردن قابلیت آموزش های تخصصی به علاقه مندان اشتغال شناخت.
در انتهای این جلسه توافق های لازم جهت هم افزایی هرچه بیشتر، برای برگزاری همایش فرصت های نوین شغلی در حوزه صنعت گردشگری، بین موسسه و سازمان میراث فرهنگی استان انجام گرفت.