همایش فرصت های شغلی در صنعت ساختمان

(6)

معرفي همايش فرصت هاي نوين شغلي در صنعت ساختمان و رو نمايي از يكي از مشاغل نوين با عنوان ارزياب ساختمان

اين همايش كه به مدد و همت مؤسسه آموزش عالي مهارت افزايي و اشتغال زايي زير نظر دانشگاه فردوسي مشهد در تاريخ ٤ ارديبهشت ١٤٠٠ برگزار مي شود با هدف ايجاد علاقه و مهارت و در نهايت اشتغال علاقه مندان به حوزه ساختمان اجرا مي گردد.
در اين برنامه ضمن رو نمايي از شغل نوين ارزياب ساختمان به معرفي فرصت هاي شغلي گوناگون در حوزه ساختمان از جمله صنعت برق، مكانيك، عمران، معماري، هوش مصنوعي و ارزيابي ساختمان پرداخته مي شود كه دانش آموخته هاي محترم مي توانند با توجه به نياز و علاقه شخصي در هريك از كارگروه هاي مربوطه در همايش شركت كنند.

محور هاي همايش:

۱-ارزياب اجرایی
۲-ارزياب عمران
۳-ارزياب تاسيسات مكانيكي
۴-ارزياب تاسيسات الكتريكي
۵-ارزياب معماري


مشخصات برگزاركنندگان :
رئيس همايش : دكتر حسين اعتمادفرد
پست الکترونیک: etemadfard@golbaharusnt.ac.ir

دبير اجرايي همايش : دكتر حمید بهزاد
پست الکترونیک:hamid_behzad@golbaharusnt.ac.ir

كارشناس روابط عمومي : مهندس نجمه سادات حسيني
پست الکترونیک: sadathoseini@golbaharusnt.ac.ir


تلفن :٣٨٨٠٦١٢٦
فكس: ٣٨٣٢٥٩٦٦
كدپستي: ٩٣٦١٤٧٤٩٥٦
پست الکترونیک: info@golbaharusnt.ac.ir