درباره ما

موسسه آموزش عالی مهارت افزایی و اشتغال پذیری با هدف معرفی و ارائه سبک جدیدی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی به نظام آموزش عالی کشور بر بنبان مبانی و اصول دانشگاه‌های نسل سوم و با تصویب در هیات امناء دانشگاه‌های استان خراسان رضوی در سال  ۱۳۹۷   فعالیت خود را آغاز نموده است.
در سال ۱۳۹۸ دفتر گسترش آموزش عالی وزارت عتف با تایید ماموریت موسسه، مجوز شروع به کار موسسه را صادر نمود.
دسترسی آسان به به شاه‌راه‌های ارتباطی زمینی و وجود دومین فرودگاه بین‌المللی و پرتردد کشور، همچنین وجود امکانات، فضاهای کارگاهی و زیرساخت‌های موثر در اجرای برنامه‌های مهارت‌افزایی باعث شد تا بخشی از فعالیت‌های مرتبط با ماموریت این موسسه در دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا درآید.
با این پیش درآمد طبق این طرح، ماموریت اصلی “موسسه آموزش عالی مهارت افزایی و اشتغال‌پذیری” تحت عنوان مرکزی جهت رشد و شتاب‌دهی اشتغال، مهارت و کارآفرینیتعیین و مقرر شد این مرکز در پاسخ به نیازهای جامعه در سه محور اصلی ۱- اشتغال، ۲- مهارت و ۳- کارآفرینی به فعالیت خود ادامه دهد.
اهداف اصلی این موسسه به شرح زیر تعیین گردیدند:
هدف اول: هدایت دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به سمت اشتغال پایدار
راهبردهای این موسسه در دست‌یابی به این هدف به گونه‌ای تعریف شده است تا ضمن پرهیز از موازی‌کاری با سازمان فنی‌و حرفه‌ای، بتواند از ظرفیت‌های موجود در این سازمان در راستای رسیدن به این هدف استفاده نماید. راهبرد این مرکز به منظور رسیدن به این هدف تاسیس مرکز تخصصی رشد و شتاب‌دهی اشتغال می‌باشد. شرکت‌های زیر مجموعه این مرکز، موظف به اجرای الگوی ارائه شده توسط این موسسه جهت رسیدن به شاخص‌های مورد نظر اشتغال هستند. وظیفه این موسسه نظارت بر حسن انجام کار و رعایت الگوی تعریف شده است. در این راستا، شرکت‌های زیر مجموعه این مرکز طبق تفاهم‌نامه‌های انجام گرفته با سازمان فنی و حرفه‌ای و سایر ارگان‌های متولی این امر، می‌توانند از ظرفیت‌های موجود در کشور به بهترین نحو استفاده نمایند.
توجه به این نکته ضروری است که این شرکت‌های نه تنها در حوزه‌های مهندسی فعالیت می‌کنند بلکه می‌بایست توسعه جنبه‌های کاربردی علوم انسانی را نیز با هدف ایجاد اشتغال مورد توجه قرار دهند. همچنین تاسیس این مرکز متناسب با ظرفیت‌های خاص دانشگاه فردوسی مشهد مثل ظرفیت تیم‌سازی و نیز اعضاء هیات علمی با تجربه کار صنعتی ارائه شده است.
هدف دوم:شناسایی و شتاب‌دهی ایده‌های کارآفرینانه
به منظور رسیدن به این هدف، موسسه راهبردهای زیر را در نظر گرفته است:
۱-  تشکیل ناحیه صنعتی دانشگاهی: با توجه به این که شرکت‌های مستقر در پارک‌ها و مراکز رشد، می‌بایست در دوران پسا رشد از مجموعه خارج شوند و با در نظر گرفتن این که بلوغ کامل هرکدام از این شرکت‌ها می‌تواند منجر به اشتغال‌زایی گردد، لذا حمایت از این شرکت‌ها با هدف اشتغال‌زایی جزو برنامه‌های این مرکز است.
۲-  حمایت از افراد با ظرفیت کارآفرینی: در این راستا این مرکز در نظر دارد ضمن شناسایی افراد با ظرفیت کارآفرینی، آموزش‌های مورد نیاز آن‌ها را پوشش دهد. همچنین معرفی ظرفیت‌های قانونی و حمایت‌های دولتی و خصوصی به این دسته از افراد، جز و برنامه‌های این مرکز است.
۳- توجه به نیازهای کشور و اسناد بالادستی در راستای هدایت تحقیقات محقیقن، رساله‌ها و پایان نامه‌ها: در این راستا این مرکز در نظر دارد با استفاده از ظرفیت اعضاء هیات علمی مرتبط، سامانه اولویت‌های پژوهشی را راه‌اندازی نماید.
هدف سوم:ترسیم نقشه راه برای ایجاد اشتغال در فناوری‌های نو ظهور و ارائه آموزش‌های لازم جهت حرکت دانشگاهیان به سمت آن
در راستای رسیدن به این هدف، این مرکز با همکاری اعضاء هیات علمی مرتبط راهبردهای زیر را در نظر گرفته است:
۱- طرح سرفصل‌های آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی مطابق با آخرین فناوری‌های موجود و در حال ظهور(مثل فناوری‌های همگرا، انقلاب صنعتی چهارم و ..) و برگزاری دوره‌های آموزشی مرتبط برای مدیران صنعت و شاغلین در صنعت و به منظور فرهنگ‌سازی در این حوزه‌ها
۲- انجام پژوهش‌های مرتبط توسط اعضاء هیات علمی مرتبط جهت شناسایی نیازهای آینده اشتغال کشور، و برنامه‌ریزی برای ارائه آموزش‌های لازم در آن
۳- استفاده از ظرفیت فناوری‌های موجود در شرکت‌های دانش بنیان به منظور ترسیم آینده فناوری کشور و نیازهای اشتغال آینده
هدف چهارم:مهارت‌افزایی
این هدف در راستای نیازهای درون سازمان دانشگاه فردوسی مشهد ارائه شده است. این نیازهای شامل:
۱- برگزاری دوره‌های آموزشی برای متقاضیان ورود به مرکز شد
۲- هدایت اعضاء هیات علمی جهت ورود به صنعت طبق الگوی ارائه شده( با توجه به الزام اعضاء هیات علمی تازه استخدام شده و متقاضی ارتقاء جهت کار در صنعت مطابق با آئین نامه جدید جذب و ارتقاء)
۳-  بروز رسانی اطلاعات علمی و فنی اعضاء هیات علمی (TDC) با دعوت از اساتید مطرح داخلی و خارجی