امروز شنبه ، 4 بهمن 99
آخرین اخبار
همایش ملی توسعه آموزش عالی و گفتمان مهدویت
همایش ملی توسعه آموزش عالی و گفتمان مهدویت
 18 آبان 95 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

آدرس دانشگاه : خراسان رضوی - گلبهار - خیابان عدالت - عدالت 34

آدرس سازمان مرکزی : خراسان رضوی - گلبهار - چهارراه نرگس - نرگس 5

پست الکترونیکی :

شماره تلفن :05138325966 

کد پستی : 9361474956

صندوق پستی : 118-93615

 


تعداد بازدید :11314857

آدرس دانشگاه : خراسان رضوی - گلبهار - خیابان عدالت - عدالت 34

آدرس سازمان مرکزی : خراسان رضوی - گلبهار - چهارراه نرگس - نرگس 5

پست الکترونیکی :

شماره تلفن :05138325966 

کد پستی : 9361474956

صندوق پستی : 118-93615

 

بالا