اطلاعیه های داخلی دانشگاه
تقویم آموزشی نیمسال اول 96-95

مطلب :دانشگاه مهندسی علوم و فناوری های نوین گلبهار   تاریخ درج مطلب   :  سه شنبه - 9 شهریور 95ساعت درج مطلب   :  09:26:47
اخبار داخلی
برنامه کلاسی نیمسال اول 96-95

برنامه رشته کامپیوتر

--------------

برنامه رشته صنایع

مطلب :دانشگاه مهندسی علوم و فناوری های نوین گلبهار   تاریخ درج مطلب   :  سه شنبه - 9 شهریور 95ساعت درج مطلب   :  09:24:15
اخبار داخلی
فرم های مورد نیاز

فرم های مورد نیاز

مطلب :دانشگاه مهندسی علوم و فناوری های نوین گلبهار   تاریخ درج مطلب   :  سه شنبه - 9 شهریور 95ساعت درج مطلب   :  09:19:42
اخبار داخلی
قابل توجه دانشجویان متقاضی درس پروژه در تابستان95
مطلب :دانشگاه مهندسی علوم و فناوری های نوین گلبهار   تاریخ درج مطلب   :  چهارشنبه - 16 تیر 95ساعت درج مطلب   :  21:50:41
اخبار داخلی
قابل توجه دانشجویان متقاضی انتخاب درس کاراموزی در تابستان 95
مطلب :دانشگاه مهندسی علوم و فناوری های نوین گلبهار   تاریخ درج مطلب   :  چهارشنبه - 16 تیر 95ساعت درج مطلب   :  21:49:50
اخبار داخلی
انتخاب واحد تابستان 95
مطلب :دانشگاه مهندسی علوم و فناوری های نوین گلبهار   تاریخ درج مطلب   :  چهارشنبه - 16 تیر 95ساعت درج مطلب   :  21:48:35
اخبار داخلی
سربرگ امتحانات پایان ترم دانشگاه مهندسی علوم و فناوری های نوین گلبهار
مطلب :دانشگاه مهندسی علوم و فناوری های نوین گلبهار   تاریخ درج مطلب   :  شنبه - 8 خرداد 95ساعت درج مطلب   :  09:45:37
اخبار داخلی
امتحانات نیم سال دوم95-94
مطلب :دانشگاه مهندسی علوم و فناوری های نوین گلبهار   تاریخ درج مطلب   :  شنبه - 1 خرداد 95ساعت درج مطلب   :  14:35:08
اخبار داخلی