انتخاب واحد تابستان 95

قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی انتخاب واحد ترم تابستان
برای انتخاب واحد نیمسال تابستان جهت انتخاب دروس پروژه و کار آموزی تنها در روز یکشنبه 20/4/95 از ساعت 9 الی 12:30 مراجعه نمایید. بعد از این تاریخ امکان انتخاب واحد وجود ندارد. محل انتخاب واحد ساختمان اداری، نرگس 5 می باشد.
 

مطلب :دانشگاه مهندسی علوم و فناوری های نوین گلبهار   تاریخ درج مطلب   :  چهارشنبه - 16 تیر 95ساعت درج مطلب   :  21:48:35
بازگشت