قابل توجه دانشجویان متقاضی انتخاب درس کاراموزی در تابستان 95

~~قابل توجه دانشجویان متقاضی درس کارآموزی
کلیه دانشجویان متقاضی انتخاب درس کارآموزی بایستی در جلسه توجیهی مورخ یکشنبه 20/4/95 ساعت 13:15 در محل ساختمان کلاس ها، کلاس 205 حضور داشته باشند. در غیر این صورت انتخاب درس کارآموزی امکان پذیر نیست.
 

مطلب :دانشگاه مهندسی علوم و فناوری های نوین گلبهار   تاریخ درج مطلب   :  چهارشنبه - 16 تیر 95ساعت درج مطلب   :  21:49:50
بازگشت