اطلاعیه های داخلی دانشگاه
اطلاعیه 1

مطلب :دانشگاه مهندسی علوم و فناوری های نوین گلبهار   تاریخ درج مطلب   :  شنبه - 31 مرداد 94ساعت درج مطلب   :  22:32:18
اخبار داخلی
تقویم اموزشی نیمسال اول 95-94
مطلب :دانشگاه مهندسی علوم و فناوری های نوین گلبهار   تاریخ درج مطلب   :  چهارشنبه - 21 مرداد 94ساعت درج مطلب   :  11:00:09
اخبار داخلی
فرم شماره 1

مطلب :دانشگاه مهندسی علوم و فناوری های نوین گلبهار   تاریخ درج مطلب   :  سه شنبه - 18 فروردین 94ساعت درج مطلب   :  09:24:24
اخبار داخلی
اطلاعیه مهم
مطلب :دانشگاه مهندسی علوم و فناوری های نوین گلبهار   تاریخ درج مطلب   :  جمعه - 17 بهمن 93ساعت درج مطلب   :  11:57:15
اخبار داخلی
ایمیل و مشخصات اساتید

دانشجویان می توانند برای مشاهده اطلاعات اساتید وارد این بخش شوند

مطلب :دانشگاه مهندسی علوم و فناوری های نوین گلبهار   تاریخ درج مطلب   :  چهارشنبه - 3 تیر 94ساعت درج مطلب   :  19:07:31
اخبار داخلی
قابل توجه دانشجویان متقاضی وام
مطلب :دانشگاه مهندسی علوم و فناوری های نوین گلبهار   تاریخ درج مطلب   :  پنجشنبه - 8 آبان 93ساعت درج مطلب   :  12:33:40
اخبار داخلی
لیست دانشجویان تایید شده جهت وام
مطلب :دانشگاه مهندسی علوم و فناوری های نوین گلبهار   تاریخ درج مطلب   :  پنجشنبه - 8 آبان 93ساعت درج مطلب   :  12:23:47
اخبار داخلی
مدارک مورد نیاز برای استفاده از وام صندوق رفاه

کلیه دانشجویان محترم می توانند با مطالعه شرایط مربوط به ارائه وام دانشجویی و دریافت فرمهای مربوطه  در قسمت فرم ها از وام صندوق رفاه استفاده نمایند.

مطلب :دانشگاه مهندسی علوم و فناوری های نوین گلبهار   تاریخ درج مطلب   :  چهارشنبه - 19 شهریور 93ساعت درج مطلب   :  11:12:50
اخبار داخلی