همایش آموزشی کسب و کار و مشاغل خانگی

جهت مشاهده اطلاعیه همایش آموزشی کسب و کار و مشاغل خانگی با محوریت معرفی مشاغل خانگی و نحوه استفاده از تسهیلات جهت راه اندازی مشاغل خانگی بر روی تصویر ذیل کلیک نمایید .     عضویت در کانال مرکز اشتغال […]

برنامه راهبردی مرکز

۱ .مدیریت راهبردی : این مدیریت با ارزیابی مدیریت های موجود در دانشگاه وظیفه اصلاح و تغییر فرایند ها با توجه به اصلاحات انجام شده در اسناد بالا دستی جمهوری اسلامی ، آیین نامه ها ، بخش نامه ها و مصوبات […]