برنامه راهبردی مرکز

سیاست های کلان مؤسسه آموزش عالی مهارت افزایی و اشتغال پذیری

۱- شتابدهی تبدیل ایده به محصول با تشویق و هدایت صاحبان ایده به اخذ تاییدیه علمی، ثبت پتنت و عقد قرارداد با سرمایه گذاران

-۲ افزایش مهارت دانشجویان و دانش آموختگان برای جذب شدن در بازار کار

-۳  ارتقا و به روز رسانی اطلاعات فنی و مدیریتی شاغل در صنعت و سایر حرفه ها

۴- توجه به نیازهای آموزشی صنعت و سایر حرف شامل دوره های فشرده و دوره های در چارچوب دوره های آموزشی مصوب وزارت متبوع در مقاطع مختلف

۵- توجه به بهره وری و چابک سازی ساختار پردیس با استفاده حداکثری از سامانه های نرم افزاری

۶- توسعه جنبه های کاربردی تحصیل دانشجویان و دانش آموختگان گروه های مختلف تحصیلی با تاکید بر گروه علوم انسانی

۷- توجه به نیازهای فناوری کشور با اولویت خراسان بزرگ و برنامه ریزی برای هدایت مهارت پذیران

۸- مرجعیت تعیین میزان انطباق محصولات با استانداردهای ملی و جهانی

۹- توجه به اسناد بالادستی و نیازهای کشور در هدایت تحقیقات محققین، رساله ها، پایان نامه ها و پروژه های دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان و منطقه