جلسه مشترک با مسئولین شهر گلبهار

این جلسه که با حضور نماینده مجلس شورای اسلامی گلبهار آقای دکتر امامی، فرماندار گلبهار آقای مهندس دونده، امام جمعه شهرستان گلبهار حجت الاسلام غلامی و مدیرعامل شرکت عمران شهر گلبهارآقای مهندس گریوانی برگزار شد به مسائل مرتبط با زیر ساخت های لازم جهت شروع عملیات عمرانی مجموعه پرداخت. اعتمادفرد ریاست موسسه افزود: ایجاد دانشگاه نسل سه در گلبهار باعث بهبود و پیشرفت شهری خواهد بود.
همچنین دونده اضافه کرد: گلبهار در زمینه زیرساخت های مورد نیاز همکاری می کند.
در نهایت این جلسه به توافق لازم جهت تخصیص مکان مورد نیاز  انجامید.