هشمتین دوره ارزیاب ساختمان

✏🏘🏣هشتمین دوره ارزیاب ساختمان با بازدید حضوری از محل پروژه واقع در دانشگاه فردوسی مشهد، برگزار شد.
📚💼موسسه آموزش عالی دولتی مهارت افزایی و اشتغال پذیری گلبهار با معرفی شغل ارزیاب ساختمان و برگزاری دوره ها بر آن است تا مهندسان را در زمینه ارزیابی ساختمان و کمک به خریداران توانمند سازد.
✔اخذ گواهی معتبر دولتی شرکت در دوره ارزیاب ساختمان
☎️جهت کسب اطلاعات بیش تر با شماره ۰۵۱۳۸۳۲۰۷۷۴ تماس حاصل فرمایید.