دعوت به همکاری

موسسه آموزش عالی مهارت افزایی و اشتغال پذیری گلبهار در نظر دارد جهت تکمیل کادر خود نسبت به استخدام نیروی انسانی در زمینه های ذیل اقدام نماید:

لیست کارشناسان مورد نیاز موسسه گلبهار 

از متقاضیان دعوت می گردد فرم درخواست همکاری را تکمیل و در انتها فایل رزومه را بارگذاری نمایند.
پس از بررسی مدارک جهت مصاحبه حضوری تماس گرفته می شود.

  • ضمنا شماره تماس  38325955-051 آماده پاسخ گویی می باشد.

فرم استخدامی

  • یک گزینه را انتخاب کنید
  • یک گزینه را انتخاب کنید