دوره ارزیاب تاسیسات برقی

مشخصات دوره: دوره ارزیاب تاسیسات برقی، ترکیبی از آموزش­ های تخصصی و مهارت­ های نرم است. آموزش‌های تخصصی در دو بخش تئوری و عملی ارائه می‌گردد. بخش تئوری آن 12 ساعت  و بخش عملی آن 6 ساعت آموزش نکات ارزیابی ادامه مطلب

دوره ارزیاب تاسیسات مکانیکی

مشخصات دوره: دوره ارزیاب تاسیسات مکانیکی، ترکیبی از آموزش­ های تخصصی و مهارت­ های نرم است. آموزش‌های تخصصی در دو بخش تئوری و عملی ارائه می‌گردد. بخش تئوری آن 12 ساعت  و بخش عملی آن 6 ساعت آموزش نکات ارزیابی ادامه مطلب

دپارتمان صنعت ساختمان

ثبت نام دوره های ارزیاب – مهر و آبان ماه مشخصات دوره: دوره های ارزیاب ، ترکیبی از آموزش ­های تخصصی و مهارت ­های نرم است. آموزش‌های تخصصی در دو بخش تئوری و عملی ارائه می‌گردد. بخش تئوری آن 12 ادامه مطلب

دوره ارزیاب عمران ساختمان

مشخصات دوره: دوره ارزیاب عمران ساختمان، ترکیبی از آموزش‌های تخصصی و مهارت‌های نرم است. آموزش‌های تخصصی در دو بخش تئوری و عملی ارائه می‌گردد. بخش تئوری آن 12 ساعت  و بخش عملی آن 6 ساعت آموزش نکات ارزیابی فنی در ادامه مطلب