دوره ارزیاب تاسیسات برقی

مشخصات دوره: دوره ارزیاب تاسیسات برقی، ترکیبی از آموزش­ های تخصصی و مهارت­ های نرم است. آموزش‌های تخصصی در دو بخش تئوری و عملی ارائه می‌گردد. بخش تئوری آن ۱۲ ساعت  و بخش عملی آن ۶ ساعت آموزش نکات ارزیابی ادامه مطلب

دپارتمان صنعت ساختمان

ثبت نام دوره های ارزیاب مشخصات دوره: دوره های ارزیاب ، ترکیبی از آموزش ­های تخصصی و مهارت ­های نرم است. آموزش‌های تخصصی در دو بخش تئوری و عملی ارائه می‌گردد. بخش تئوری آن ۱۲ ساعت  و بخش عملی آن ادامه مطلب

دوره ارزیاب معماری ساختمان

مشخصات دوره: دوره ارزیاب معماری ساختمان، ترکیبی از آموزش­ های تخصصی و مهارت­ های نرم است. آموزش‌های تخصصی در دو بخش تئوری و عملی ارائه می‌گردد. بخش تئوری آن ۱۲ ساعت  و بخش عملی آن ۶ ساعت آموزش نکات ارزیابی ادامه مطلب

دعوت به همکاری

موسسه آموزش عالی مهارت افزایی و اشتغال پذیری گلبهار در نظر دارد جهت تکمیل کادر خود نسبت به استخدام نیروی انسانی در زمینه های ذیل اقدام نماید: لیست کارشناسان مورد نیاز موسسه گلبهار  از متقاضیان دعوت می گردد که فرم درخواست ادامه مطلب